close
تبلیغات در اینترنت
معرفی رشته تكنولوژی شيلات

معرفی رشته تكنولوژی شيلات

معرفی رشته تكنولوژی شيلات         دیباچه: امروزه با توجه به نرخ رشد جمعیت، ضروری است که قسمت عظیمی از کمبود پروتئین را از بخش شیلات تأمین نمود؛ یعنی باید از منابع آبی داخلی و آب‌های آزاد استفاده مطلوب کرد و به پرورش و صید آبزیان و عمل‌آوری فرآورده‌های ماهی پرداخت.…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان