close
تبلیغات در اینترنت
انواع قفل در SQL Server

انواع قفل در SQL Server

انواع قفل در SQL Server
SQL Server به منظور اطمینان از اینکه اطلاعات خوانده شدن، تغییر نخواهند کرد از مکانیزمی به نام Lock استفاده میکند. قفل ها این اطمینان را به ما میدهد که اطلاعاتی که در حال تغییر آنها هستیم، تحت تاثیر سایر تغییرات قرار نخواهد گرفت و اطلاعای که میخواهیم بخوانیم در حال تغییر به وسیله پردازش…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان