close
تبلیغات در اینترنت
راه اندازی يک رشته تحصيلی جديد در دانشگاه های علوم پزشکی

راه اندازی يک رشته تحصيلی جديد در دانشگاه های علوم پزشکی

  راه اندازی يک رشته تحصيلی جديد در دانشگاه های علوم پزشکی با توجه به نامه مورخ 26/1/92 مقام عالي وزارت و باستناد راي صادره در دويست و بيست و دومين جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي، با راه اندازي رشته داروسازي باليني در مقطع دکتري تخصصي با ظرفيت پذيرش 3 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان موافقت بعمل آمد.    

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان