close
تبلیغات در اینترنت
و باز هم نان گران شد...

و باز هم نان گران شد...

و باز هم نان گران شد...
در پی افزایش قیمت نان قیمت انواع نان سنتی وارد تابلوی صرافی ها شده و رقابت خود را با ارزهای خارجی آغاز نموده است...نضر شما چیه؟

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان