close
تبلیغات در اینترنت
کمک گرفتن از خانواده‌ها در آیین نامه جدید انضباطی و کاهش تخلفات دانشجویی

کمک گرفتن از خانواده‌ها در آیین نامه جدید انضباطی و کاهش تخلفات دانشجویی

  کمک گرفتن از خانواده‌ها در آیین نامه جدید انضباطی و  کاهش تخلفات دانشجویی مدیر کل حقوقی سازمان امور دانشجویان با اشاره به برخی پیشنهادات مطرح شده در خصوص آیین نامه تازه بازنگری شده کمیته انضباطی به دو مورد در زمینه پوشش دانشجویی و برخورد با تخلفات امتحان اشاره کرد. پرتال…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان