close
تبلیغات در اینترنت
دانشجویان کارشناسی IT دانلود کنید

دانشجویان کارشناسی IT دانلود کنید

دانشجویان کارشناسی IT دانلود کنید
سلام دانشجویان کارشناسی IT فایل درس زبان مهندس یاسر تیمورزاده teymurzade@gmail.comاین فایل در تایپ وتکثیر دانشگاه موجود میباشد.دانشجویان عزیز میتوانند به تایپ و تکثیر دانشجو  - دانشکده هنر  -  مراجعه و از اینجانب علیرضا تولائی راد فایل رو دریافت کنید.توضیحات فایل:حجم : 32…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان