close
تبلیغات در اینترنت
معرفي رشته هاي تحصيلي - رشته زبان آلماني

معرفي رشته هاي تحصيلي - رشته زبان آلماني

معرفي رشته هاي تحصيلي  - رشته زبان آلماني  موضوع اين رشته تحصيلي:رشته زبان آلماني داراي دو گرايش ادبي و مترجمي است.  گرايش مترجمي دانشجوي مترجمي زبان آلماني طي چهار سال مکالمه، نگارش و گرامر زبان آلماني را از پايه و به طور اصولي فرا مي گيرد و در نتيجه مي تواند نامه هاي اداري…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان