close
تبلیغات در اینترنت
رتبه‌بندی‌ دانشگاه‌ها در سال ۹۲ خروجی ندارد و ادامه ارسال اطلاعات تا پایان سال

رتبه‌بندی‌ دانشگاه‌ها در سال ۹۲ خروجی ندارد و ادامه ارسال اطلاعات تا پایان سال

رتبه‌بندی‌ دانشگاه‌ها در سال ۹۲ خروجی ندارد و  ادامه ارسال اطلاعات تا پایان سال مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی با بیان اینکه رتبه‌بندی‌ دانشگاه‌ها در سال ۹۲ خروجی نخواهد داشت، گفت: دانشگاه‌ها تا پایان سال برای ارسال اطلاعات فرصت دارند. رضا عامری مدیرکل…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان