close
تبلیغات در اینترنت
آخرین زمان مراجعه حضوری برای تأیید مدرک تحصیلی

آخرین زمان مراجعه حضوری برای تأیید مدرک تحصیلی

تاییدیه تحصیلی,آخرین زمان مراجعه حضوری,
  آخرین زمان مراجعه حضوری برای تأیید مدرک تحصیلی   سازمان امور دانشجویان علیرغم الکترونیکی شدن فرایند تأییدیه مدرک، آخرین مهلت مراجعه حضوری متقاضیان را برای این منظور اعلام کرد. پرتال دانشگاهی به نقل از مهر، علیرغم اعلام سازمان امور دانشجویان مبنی بر الکترونیکی شدن تایید مدارک تحصیلی، هنوز اکثریت دانشجویان به این سازمان برای تایید مدارکشان مراجعه می کنند.   این در حالیست که از 22 اردیبهشت ماه گذشته، سازمان مذکور اعلام کرد که دانشجویان نیازی به مراجعه حضوری برای تایید مدارک تحصیلی…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان