close
تبلیغات در اینترنت
داده کاوی چیست؟

داده کاوی چیست؟

به فرایند تجزیه و تحلیل داده ها برای یافتن الگوهای پنهان در آنها داده کاوی می گویند. به زبان دیگر داده کاوی علم استخراج اطلاعت از داده ها می باشد. چرا که داده ها به خودی خود هیچ ارزشی ندارند   و این اطلاعات نهفته در داده ها هستند که ارزشمند هستند. داده کاوی یکی از بخش ها مهم در هوش مصنوعی می باشد که در حال حاضر هزینه زیادی برای تحقیق در این زمینه انجام می شود. البته داده کاوی در واقع اسم درستی نیست. چرا که داده کاوی به معنای کاوش داده ها می باشد ولی ما داده ها را در اختیار داریم و به دنبال…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان