close
تبلیغات در اینترنت
هک کردن مغز انسان: قلمرو بعدی نبردهای جهان:

هک کردن مغز انسان: قلمرو بعدی نبردهای جهان:

نامیدن فضای سایبر به عنوان پنجمین قلمرو جنگ،‌پس از زمین، فضا، هوا و دریا امروزه کاملا رواج پیدا کرده‌است،‌اما در اصل قلمرو مهمتر و بحث‌برانگیزتری نیز برای جنگیدن وجود دارد و آن مغز انسان است.   بحث‌برانگیزتری نیز برای جنگیدن وجود دارد و آن مغز انسان است. به گزارش وایرد، این کارزار جدید تنها برای تحت تاثیرگذاشتن قلب و ذهن انسانها با استفاده از اطلاعات نیست، بلکه درباره نفوذ غیر ارادی، شکل دادن و وادار کردن ذهن انسانها برای تحقق یافتن نهایی مفهوم جنگ کارل فون کلازویتز…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان